III.Kongres "Wokół Integracji Sensorycznej" 10.06.2021 Terapia Specjalna Forum Media i PTIS

4 marca 2021

III.Kongres "Wokół Integracji Sensorycznej" 10.06.2021
"Dziecko do 6 roku życia w terapii integracji sensorycznej ? całościowe podejście diagnostyczno-terapeutyczne"

https://kongres-zaburzeniasi.pl/


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU
Godziny: 09:30 ? 16:00

PANEL 1

Prawidłowa diagnoza dziecka do 6 r.ż. - na co zwrócić uwagę

Prelegentka: Dr n. o zdr. Iwona Palicka

Na co należy zwrócić szczególną uwagę diagnozując dzieci od 4. do 6 r.ż, jak weryfikować poprawność postawionej diagnozy?
Pułapki diagnostyczne ? jak ich uniknąć ? case study na przykładzie procesu diagnostycznego dziecka 2-letniego.
Diagnoza dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi ? na przykładzie dzieci z FASD.
Nieklasyczne pomoce diagnostyczne ? o czym nam mówią?

PANEL 2

Funkcje wzrokowe dziecka ? diagnoza i terapia w aspekcie Integracji Sensorycznej

Prelegentka: Anna Parakiewicz

Diagnostyka przesiewowa dzieci z obniżonymi możliwościami widzenia.
Zapobieganie optodysleksji i innym nieprawidłowościom widzenia - propozycje aktywności sensomotorycznych regulujących funkcje wzrokowe.
Zestaw ćwiczenia m.in. konwergencji i akomodacji, widzenia obuocznego oraz zwiększające pole widzenia.

PANEL 3

Małe dziecko ze spektrum autyzmu ? diagnoza potrzeb i planowanie działań terapeutycznych

Prelegentka: Agnieszka Lemańska

Spontaniczne zachowania dziecka jako tendencje autoterapeutyczne, czyli jak zaplanować skuteczną obserwację i wyciągnąć z niej wnioski terapeutyczne.
Dieta sensoryczna - jak ją skonstruować by realnie wpłynęła na komfort życia dziecka i rodziny?
Moc samoregulacji - wykorzystanie metody SELF-REG (dr Stuart Shanker) w skutecznej redukcji poziomu stresu dzieci ze spektrum autyzmu. Siła "mózgowego WI - FI" w relacji "Rodzic - Dziecko".

PANEL 4

Wpływ problemów motorycznych na wyniki diagnozy i przebieg terapii SI

Prelegentka: Anna Gumułka-Kołek

Okiem fizjoterapeuty- omówienie wybranych prób z Obserwacji Klinicznej oceniających kwestie motoryczne (np. pozycje antygrawitacyjne, próby praksji, reakcje równoważne i obronne na piłce itp.)
Czym jest siła i napięcie mięśniowe? wiotkość stawów i mięśni? jak wpływają na pozostałe funkcje?
Na co zwracać uwagę w pracy z dziećmi z obniżonym napięciem mięśniowym?
W jaki sposób wady postawy mogą wpływać na wyniki diagnozy i przebieg terapii SI.

 

WARSZTAT: 16.30-18.30

Zabawa jako punkt wyjścia w diagnostyce i terapii małego dziecka ze spektrum autyzmu

Prelegentka: Agnieszka Lemańska

Moc zabawy, czyli podążanie i relacja jako forma terapeutyczna
Głowa pełna pomysłów - jak pobudzać swoją kreatywność, na czym bazować, skąd czerpać inspiracje?
Konstruowanie zabawy wokół "specjalnych" motywacji dziecka - trudno czy łatwo, na co możemy mieć realny wpływ?
Przykłady zabaw, do realizacji w każdej sali terapeutycznej wraz z propozycjami modyfikacji w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.