Władze PTIS

Decyzją Walnego Zgromadzenia z dn. 5.02.2021 członkami zarządu Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej na lata 2021-2023 są:

  • Prezes Zarządu: Iwona Palicka
  • Wiceprezes: Dagmara Nowak
  • Sekretarz: Anna Konik-Świec
  • Skarbnik: Aleksandra Światowska
  • członek zarządu: Barbara Chrustek-Kusz

Komisja Rewizyjna:

  • Agnieszka Samuś
  • Kamilla Zawadzka
  • Renata Barczak-Piklikiewicz