Informacje o PTIS

Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej jest organizacją non-profit, zrzesza nie tylko terapeutów SI, ale wszystkich zainteresowanych tematyką SI.

Celem Towarzystwa jest:

 • popularyzowanie wiedzy z zakresu teorii integracji sensorycznej
 • wspomaganie rodziców, wychowawców i profesjonalistów w ich działaniach na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
 • pomoc terapeutyczna dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w przezwyciężaniu trudności wynikających z deficytów w zakresie integracji sensorycznej.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów dających im uprawnienia do przeprowadzania diagnozy i prowadzenia terapii
 • organizowanie wykładów, warsztatów oraz innych form edukacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej integracji sensorycznej
 • publikacje prasowe, książkowe oraz udział w audycjach radiowych i telewizyjnych
 • organizowanie różnych form szkoleń doskonalących dla terapeutów integracji sensorycznej
 • organizowanie konferencji w celu wymiany doświadczeń
 • pomoc terapeutyczną osobom z dysfunkcjami w zakresie integracji sensorycznej
 • współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele działalności zbliżone są do celów Towarzystwa (w szczególności uczelniami wyższymi lub organizatorami szkoleń z zakresu integracji sensorycznej, spełniającymi kryteria ustalone przez Towarzystwo odrębnymi przepisami)
 • organizowanie różnych form szkolenia dla lekarzy.