31.07-1.08.2021 WERSJA HYBRYDOWA Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych

12 czerwca 2021

WERSJA HYBRYDOWA: 20 miejsc stacjonarnych, miejsce: Poznań, ul.Oliwska 14, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka. 30 miejsc online w czasie rzeczywistym na platformie ZOOM http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/warsztaty/1/news-44