30-31.07.2022r. WERSJA HYBRYDOWA dla terapeutów SI - Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy

9 czerwca 2022

WERSJA HYBRYDOWA: 20 miejsc stacjonarnych, miejsce: Poznań, ul.Oliwska 14, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka. 30 miejsc online w czasie rzeczywistym na platformie ZOOM http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/warsztaty/1/news-46