23-24.09.2022 Poznań Warsztaty: INTEROCEPCJA W PRAKTYCE TERAPEUTY SI ? JAK ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA WPŁYWA NA NASZE EMOCJE I JAK POMÓC DZIECKU POPRAWIĆ ŚWIADOMOŚĆ INTEROCEPTYWNĄ

9 lipca 2022

Warsztaty rozwijające dla terapeutów SI: INTEROCEPCJA W PRAKTYCE TERAPEUTY SI ? JAK ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA WPŁYWA NA NASZE EMOCJE I JAK POMÓC DZIECKU POPRAWIĆ ŚWIADOMOŚĆ INTEROCEPTYWNĄ

Prowadząca: mgr Aleksandra Światowska

Data: 23-24.09.2022, 18 godzin dydaktycznych

Miejsce: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu

szczegóły:

http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/warsztaty/1/news-49