8-9.10.2022 Poznań Autorski warsztat Wojciecha Kozłowskiego OCENA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I POSTAWY DZIECKA W KORELACJI Z ZABURZENIAMI SENSORYCZNYMI.

31 sierpnia 2022

Warsztaty rozwijające dla terapeutów SI:
OCENA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I POSTAWY DZIECKA W KORELACJI Z ZABURZENIAMI SENSORYCZNYMI. Poprawne poruszanie się i tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym

Prowadzący:
mgr Wojciech Kozłowski - fizjoterapeuta, instruktor sportu, terapeuta SI, terapeuta CST-SER Upledgera, rekomendowany Wykładowca i Superwizor PTIS

Data: 8-9.10.2022

18 godzin dydaktycznych

Miejsce: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu

szczegóły:

http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/warsztaty/1/news-50