Walne Zebranie Członków PTIS

20 kwietnia 2011

Informujemy, iż 14 maja br. o godzinie 18:00 w Warszawie

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Członków Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.

Zawiadomienia zostaną rozesłane drogą pocztową.