Warsztat doskonalący umiejetności diagnozy SI małego dziecka

20 stycznia 2020
Prowadzący: mgr Bogna Stępień-Błachowiak
 
Forma: prelekcja, warsztat praktyczny
Czas trwania: sobota-niedziela
Cena: 400zł Członkowie PTIS z opłaconą składką na 2020r., 550zł Terapeuci spoza PTIS
Nabór: zamknięty - brak miejsc

Prosimy o poprawne wpisywanie adresu e-mail w zgłoszeniu.

21-22.03.2020 Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy SI małego dziecka.

Prowadząca Bogna Stępień-Błachowiak fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI i Bilateralnej Integracji

Miejsce: Centrum Biznesowe Ogrodowa 58; ul.Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Adresaci: Terapeuci Integracji Sensorycznej (również po studiach podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej)

Cena: 400zł Członkowie PTIS z opłaconą składką na 2020r., 550zł Terapeuci spoza PTIS

Program szkolenia:

Dzień pierwszy 10.00-16.30

 • prawidłowy rozwój małego dziecka, z uwzględnieniem rozwoju procesów sensorycznych i wyhamowywania się odruchów pierwotnych - zajęcia praktyczne
 • zaburzenia rozwoju psychomotorycznego w okresie wczesnoniemowlęcym
 • wpływ nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego, niewyhamowanych odruchów pierwotnych i niewłaściwej pielęgnacji na rozwój dziecka a tym samym na zdobywanie doświadczeń sensorycznych
 • wcześniactwo a trudności z przetwarzaniem bodźców sensorycznych
 • ocena funkcjonowania zmysłów u małego dziecka (na co zwrócić uwagę podczas wywiadu z rodzicem, odczytywanie symptomów zachowania dziecka podczas diagnozy mogących wskazywać na trudności w przetwarzaniu sensorycznym- analiza przypadków)
 • jak przeprowadzić diagnozę niemowlęcia i małego dziecka- elementy oceny sensomotorycznej problem z regulacją u małego dziecka

Dzień drugi 9.00-14.00

 • rozwój sensomotoryczny dziecka w 2.roku życia
 • rozwój sensomotoryczny dziecka w 3.roku życia
 • rozwój sensomotoryczny dziecka w 4.roku życia
 • konstruowanie prób klinicznych i zabaw badających wzorce motoryczne oraz reakcje na bodźce (dotykowe, przedsionkowe i proprioceptywne)
 • wyciąganie wniosków w obserwacji dziecka

Warunki uczestnictwa:

Dyplom ukończenia kursu SI IIst. lub studiów podyplomowych studiów podyplomowych na kierunku \"Integracja Sensoryczna\"