Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych

25 czerwca 2020
Prowadzący: dr Iwona Palicka
Forma: prelekcja, ćwiczenia, warsztat superwizyjny
Czas trwania: 2 dni
Cena: dla członków PTIS 350 zł brutto, dla pozostałych osób 450 zł brutto
Nabór: zamknięty

Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych.
Szkolenie wyłącznie dla terapeutów Integracji Sensorycznej.

Miejsce: Platforma ZOOM
Data: 1-2.08.2020r.

Cena: dla członków PTIS 350 zł brutto, dla pozostałych osób 450 zł brutto

UWAGA! ZAPISY ZAMKNIĘTE

Zapisy poprzez formularz ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE lub

 https://forms.gle/3PAzSKv2JgDLrL1G7
 

Po odnotowaniu wpłaty zostanie przysłany link do Zoom
Wpłaty: 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142

-------------------------------------------------------------------------
DZIEŃ I. godz.10-17.00
? Przypomnienie klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
? Przypomnienie zasad prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4.roku życia
? Pokaz praktycznego stosowania procedury Obserwacji Klinicznej
? Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
? Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
? Pokaz praktycznego stosowania Testów Południowo-Kalifornijskich
? Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków

DZIEŃ II. godz.9-14
? Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
? Ocena dziecka poniżej 4.roku życia
? Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
? Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego: kiedy profil sensoryczny, kiedy opis zaburzeń?
? Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy
? Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)

RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: ? dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia ? podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, ? przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych (?bycia zapomnianym?), ? Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, ? administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej, ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, ? z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

Warunki uczestnictwa:

Warsztaty dla terapeutów SI. Minimalna ilość uczestników warsztatów wynosi 16 osób.

Osoba zakwalifikowana na warsztaty otrzyma maila informującego o uczestnictwie.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu drugiego maila potwierdzającego warsztaty.

Termin płatności 3 dni od daty otrzymania maila potwierdzającego warsztaty.