BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI

1 lipca 2021
Forma: stacjonarna praktyczna
Cena: dla członków PTIS 450zł brutto, dla pozostałych osób 550 zł brutto
Nabór: zamknięty

WARSZTATY PRAKTYCZNE ?BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI?
Małe grupy (12 osób).
16 godzin dydaktycznych.
Praca na sprzętach, praca w parach.
Minimum teorii dla przypomnienia, maksimum praktyki.
Zajęcia równoległe, następnego dnia zamiana grup.
Godz.zajęć:
I.dzień 9.00-16.00
II.dzień 9.00-16.00

Miejce: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań, ul.Oliwska 14
Plan:
1. PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI MODULACJI PRZEDSIONKOWEJ ORAZ ZABURZENIAMI RUCHU O BAZIE SENSORYCZNEJ (ZABURZENIA POSTURALNE, DYSPRAKSJA) - mgr Dagmara Nowak
a. Przypomnienie zasad rozpoczynania terapii w zależności od rozpoznania.
b. Konstruowanie planu terapii w zależności od rozpoznania.
c. Praca na sprzętach, doświadczenia własne, zasady bezpieczeństwa.

2. SPECYFIKA TERAPII SI W ZESPOŁACH KLINICZNYCH - mgr Barbara Witkowska
a. Definicje, klasyfikacje GMFCS i etiologia mo?zgowego poraz?enia dziecie?cego.
b. Zaburzenia sensoryczne pierwotne i wto?rne, jako deprywacja sensoryczna wewne?trzna.
c. Zespoły genetyczne w terapii SI.
d. Pozycjonowanie i bezpieczen?stwo pracy z dzieckiem z zaburzeniami neurologicznymi na sali SI
e. Praca na sprzętach, doświadczenia własne

Prowadzące:
mgr Dagmara Nowak ? pedagog specjalny, terapeuta SI, Rekomendowany Wykładowca PTIS
mgr Barbara Witkowska ? pedagog rewalidacji, terapeuta SI, Rekomendowany Wykładowca PTIS


Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/Z76sjFQMBC8Ny2uS8

RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: ? dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia ? podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, ? przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych (?bycia zapomnianym?), ? Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, ? administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, ? z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl
 

Warunki uczestnictwa:

  • Szkolenie praktyczne wyłącznie dla terapeutów integracji sensorycznej (ukończony II.st szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie SI).
  • Cena: *wersja stacjonarna: dla członków PTIS 450zł brutto, dla pozostałych osób 550 zł brutto Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/Z76sjFQMBC8Ny2uS8
  • Wpłaty: 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142 Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 20.07.2021. Rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje przepadkiem wpłaty.
  • Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/Z76sjFQMBC8Ny2uS8