DIAGNOZA NIEMOWLĄT I DZIECI PONIŻEJ 4 ROKU ŻYCIA

9 czerwca 2022
Temat: DIAGNOZA TRUDNOŚCI/ZABURZEŃ SENSORYCZNYCH U NIEMOWLĄT I DZIECI PONIŻEJ 4 ROKU ŻYCIA
Prowadzący: Bogna Stępień-Błachowiak
Prowadzący - dodatkowe informacje: fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, niewyhamowanych odruchów pierwotnych, NDT Bobath Baby, wykładowca akademicki
Forma: stacjonarna - warsztatowa
Miejsce szkolenia: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań, ul.Oliwska 14
Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych
Godziny zajęć: sobota: 9.30-17.00, niedziela: 9.00-15.00
Cena: *dla członków PTIS 600 zł brutto,
*dla pozostałych osób 700 zł brutto
Termin: 17-18.09.2022,
Nabór: otwarty

DIAGNOZA TRUDNOŚCI/ZABURZEŃ SENSORYCZNYCH U NIEMOWLĄT I DZIECI PONIŻEJ 4 ROKU ŻYCIA

18 godzin dydaktycznych

Prowadzący: mgr Bogna Stępień Błachowiak- fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, niewyhamowanych odruchów pierwotnych, NDT Bobath Baby, wykładowca akademicki

Zapisy: https://forms.gle/3cnwBJXdxSkwqFuw8

Miejsce: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu, ul.Oliwska 14

Wpłata na konto PTIS do 7.09.2022 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142

Cena: *dla członków PTIS 600 zł brutto, *dla pozostałych osób 700 zł brutto

ZAGADNIENIA:

Dzień pierwszy 9.30-17.00

-prawidłowy rozwój małego dziecka, z uwzględnieniem rozwoju procesów sensorycznych i wyhamowywania się odruchów pierwotnych - zajęcia praktyczne

-zaburzenia rozwoju psychomotorycznego w okresie wczesnoniemowlęcym a zdobywanie doświadczeń sensorycznych

-wcześniactwo a trudności z przetwarzaniem bodźców sensorycznych

-ocena funkcjonowania zmysłów u niemowlaka (na co zwrócić uwagę podczas wywiadu z rodzicem, odczytywanie symptomów zachowania dziecka podczas diagnozy mogących wskazywać na trudności z regulacją

- analiza przypadków- filmy)

-rozwój sensomotoryczny dziecka w 2.roku życia

-jak przeprowadzić diagnozę dziecka od 6 miesiąca- 2 roku życia-zajęcia praktyczne

-dyskusja

Dzień drugi 9.00-14.00/15.00

-rozwój sensomotoryczny dziecka w 3.roku życia

-rozwój sensomotoryczny dziecka w 4.roku życia

-konstruowanie prób klinicznych i zabaw badających wzorce motoryczne oraz reakcje na bodźce (dotykowe, przedsionkowe i proprioceptywne, słuchowe, wzrokowe) dla dzieci 2-4 roku życia

-diagnoza dziecka- obserwacja

-wyciąganie wniosków z obserwacji dziecka

-dyskusja

Zapisy: https://forms.gle/3cnwBJXdxSkwqFuw8

RODO Szanowni Państwo, informujemy, że: ? dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia ? podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, ? przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych (?bycia zapomnianym?), ? Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, ? administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej, ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, ? z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

Warunki uczestnictwa:

Warsztaty dla terapeutów SI. Minimalna ilość uczestników warsztatów wynosi 16 osób.

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 7.09.2022.

Osoba zakwalifikowana na warsztaty otrzyma maila informującego o uczestnictwie.


Rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje przepadkiem wpłaty.