23-24.09.2022 POZNAŃ INTEROCEPCJA W PRAKTYCE TERAPEUTY SI ? JAK ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA WPŁYWA NA NASZE EMOCJE I JAK POMÓC DZIECKU POPRAWIĆ ŚWIADOMOŚĆ INTEROCEPTYWNĄ

9 lipca 2022
Prowadzący: mgr Aleksandra Światowska, pedagog, terapeuta SI, rekomendowany Wykładowca i Superwizor PTIS
 
Forma: stacjonarna: prelekcja, warsztaty praktyczne
Czas trwania: piątek 15-19, sobota 9-16
Cena: *dla członków PTIS 600 zł brutto,
*dla pozostałych osób 700 zł brutto
Nabór: otwarty

INTEROCEPCJA W PRAKTYCE TERAPEUTY SI ? JAK ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA WPŁYWA NA NASZE EMOCJE I JAK POMÓC DZIECKU POPRAWIĆ ŚWIADOMOŚĆ INTEROCEPTYWNĄ


Szkolenie Poznań
23.09. 2022r godz. 15.00 - 19.00
24.09 2022r. 9.00 ? 16.00

DZIEŃ 1
Podstawowe wiadomości dotyczące zmysłu interocepcji:
? interocepcja jaki to zmysł ?
? jak zmysł interocepcji wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie?
? co dzieje się kiedy zmysł interocepcji nie funkcjonuje prawidłowo?
? interocepcja a samoregulacja,
? zmysł interocepcji u osób z ASD,
? zmysł interocepcji u osób z zaburzeniami lękowymi,
? zmysł interocepcji u osób z zaburzeniami odżywiania.

DZIEŃ 2

Interocepcja w praktyce terapeuty SI ? warsztaty praktyczne:
? w jaki sposób rozpoznawać u dziecka trudności w obrębie zmysłu interocepcji - kwestionariusz wywiadu, dostępne kwestionariusze samoobserwacji,
? międzymodalność interocepcji,
? trudności w obrębie zmysłu interocepcji w odniesieniu do klasyfikacji SPD,
? jak poprawić świadomość interoceptywną wykorzystując pracę ze zmysłami: propriocepcja, dotyk, przedsionek,
? praca z rodzicami w odniesieniu indywidualnych trudności dziecka,
? model pracy DIPP - wzmocnienie umiejętności samoregulacji dziecka.
 

Prowadząca:
mgr Aleksandra Światowska, pedagog, terapeuta SI, rekomendowany Wykładowca i Superwizor PTIS


Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/9AbpBBqXwdvrDPuPA

RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: ? dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia ? podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, ? przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych (?bycia zapomnianym?), ? Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, ? administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, ? z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

Warunki uczestnictwa:

  • Szkolenie praktyczne wyłącznie dla terapeutów integracji sensorycznej (ukończony II.st szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie SI).
  • Cena: *wersja stacjonarna: dla członków PTIS 600zł brutto, dla pozostałych osób 700 zł brutto Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/9AbpBBqXwdvrDPuPA
  • Wpłaty: 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142 Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 16.09.2022. Rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje przepadkiem wpłaty.
  • Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/9AbpBBqXwdvrDPuPA