Aktualizacja danych CZŁONKÓW PTIS

19 maja 2011

Z uwagi na bardzo dużą ilość nieaktualnych Państwa adresów

Zarząd PTIS zwraca się do wszystkich Członków z prośbą

o przesłanie aktualnych danych teleadresowych.

Adres do korespondencj pocztowej, emailowej, aktualny numer telefonu

proszę pilne przesłać na adres: biuro@integracjasensoryczna.org.pl