8-9.10.2022 Poznań OCENA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I POSTAWY DZIECKA W KORELACJI Z ZABURZENIAMI SENSORYCZNYMI

31 sierpnia 2022
Temat: OCENA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I POSTAWY DZIECKA W KORELACJI Z ZABURZENIAMI SENSORYCZNYMI. Poprawne poruszanie się i tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym
Prowadzący: mgr Wojciech Kozłowski - fizjoterapeuta, instruktor sportu, terapeuta SI, terapeuta CST-SER Upledgera, rekomendowany Wykładowca i Superwizor PTIS
Prowadzący - dodatkowe informacje: Nie dotyczy
Forma: prelekcja/warsztaty praktyczne
Miejsce szkolenia: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań, ul.Oliwska 14
Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych
Godziny zajęć: Dzień pierwszy: 9.30-17.00
Dzień drugi: 9.30-15.00
przerwy ustalane z prowadzącym
Cena: *dla członków PTIS 600 zł brutto,
*dla pozostałych osób 700 zł brutto
Termin: 8-9.10.2022
Nabór: otwarty

Prowadzący:
mgr Wojciech Kozłowski - fizjoterapeuta, instruktor sportu, terapeuta SI, terapeuta CST-SER Upledgera, rekomendowany Wykładowca i Superwizor PTIS
Data: 8-9.10.2022

18 godzin dydaktycznych

Dzień pierwszy: 9.30-17.00
Dzień drugi: 9.30-15

przerwy ustalane z prowadzącym

Zapisy:
https://forms.gle/L4CAus2vN6mKAL3c6

Miejsce: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu, ul.Oliwska 14

Cena:
*dla członków PTIS 600 zł brutto,
*dla pozostałych osób 700 zł brutto
Wpłata na konto PTIS do 7.09.2022
17 1160 2202 0000 0001 2579 5142

ZAGADNIENIA:
1. Organizacja mięśnia, sterowanie ruchem, powięź, somatyka ? troszeczkę fizjologii.
2. Mechanoreceptory tkanki łącznej ? furtka do zmiany napięcia mięśni szkieletowych. Co tak naprawdę wiemy o propriocepcji i jak wyliczyć ?moc ćwiczenia??!
3. Badanie ?ogólnej postawy?, na co zwracać uwagę - systemowa ocena kontroli stabilności postawy ciała.
4. Jak odróżnić hipermobilność stawową od obniżonego napięcia mięśniowego i jak to się przekłada na postawę dziecka?!
5. Wpływ zgryzu na narząd ruchu i postawę ciała. Od czego zacząć: ortodonta/logopeda/fizjoterapeuta/terapeuta_SI?!
6. Od stopy zaczyna się wszystko ? jak wspierać rozwój postawy dziecka pracując ze stopą. (ćwiczenia)
7. Siad w literkę ?W? i ?chodzenie na palcach? ? naukowe rozważania a ergoterapia. Co z tym zrobić?!
8. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym a kinesiotaping. (prezentacja podstawowych aplikacji plastrów - ćwiczenie)
9. Jak poczuć siebie?! ? rolowanie ciała w ujęciu mięśniowo-powięziowym. (ćwiczenia)
10. Propozycje stymulacji rozwój układu nerwowego na zasadzie tworzenia połączeń między półkulami mózgowymi za pomocą aktywności ruchowych i stymulacji dotykowych. (ćwiczenia).
11. Trening rozwojowy oparty na wytycznych z zakresu treningu siłowego progresywnego dla dzieci ? ujęcie fizjoterapeutyczne.
12. Mózg trzewny ? drugi mózg. Jak zależność mózg-jelita wpływa na autoregulację, nastrój, decyzje i stan zdrowia i postawę posturalną dziecka.
13. Jak zachować naukowy sceptycyzm w przypadku kołderek i kamizelek obciążających, szczotkowania, piłek do siedzenia i innych form terapii.
14. Masaż sprzętowy pediatryczny - procedury i techniki fizjoterapeutyczne stymulujące zmysł dotyku i propriocepcji.
15. Ruch oczu organizuje ruch ciała ? ćwiczenia.
16. Uświadamianie sobie części ciała, których nie jesteśmy świadomi, za pomocą tych części ciała, których jesteśmy świadomi ? ćwiczenia.
17. Wykorzystanie komputera w procesie oceny postawy. (Arkusz kalkulacyjny oceny postawy oraz oprogramowanie dostępne na licencji ?free? do wykorzystania w procesie oceny postawy.)

Zapisy:
https://forms.gle/L4CAus2vN6mKAL3c6

RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: ? dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia ? podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, ? przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych (?bycia zapomnianym?), ? Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, ? administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej, ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, ? z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie praktyczne wyłącznie dla terapeutów integracji sensorycznej (ukończony II.st szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie SI).

Cena: dla członków PTIS 600zł brutto, dla pozostałych osób 700 zł brutto

Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/9AbpBBqXwdvrDPuPA

Wpłaty: 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142 Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 30.09.2022.

Rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje przepadkiem wpłaty.

Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/L4CAus2vN6mKAL3c6