Walne zebranie Członkół PTIS

30 maja 2011
W związku z faktem, iż dnia 14 maja br. na zebraniu sprawozdawczo-wyboryczym 
członków Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej 
nie stawił się żaden z członków Komisji Rewizyjnej,
 zebranie to niestety zostało uznane za nieważne.

Dlatego też zarząd PTIS zwołuje kolejne zebranie 
w dniu 17 czerwca br. w Warszawie o godzinie 19:15.
Zawiadomienia zostaną rozesłane jak zawsze drogą pocztową.