Konferencja w Żorach

18 lipca 2011
Zarząd Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej z przyjemnością pragnie przekazać kolejne informacje o jesiennej konferencji.
Przewidywany termin konferencji to 25-26 listopada 2011 r. (a nie jak wcześniej podawaliśmy październik).
Miejsce konferencji: "Scena na Starówce" 44-240 Żory ul. Kościuszki
Temat taki jak wcześniej podawaliśmy:  ?Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka - zaburzenia, diagnoza i terapia?. 
Konferencja skierowana jest dla
 lekarzy pediatrów i terapeutów, a za udział w konferencji nie będą pobierane żadne opłaty.
Współorganizatorem konferencji jest Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU Koło w Żorach
Konferencja jest certyfikowana przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach. Dla lekarzy uczestniczących w konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne, a wszyscy uczestnicy uzyskają certyfikat uczestnictwa.
Kierownictwo merytoryczne konferencji - dr n.med. Halina Borgiel - Marek
 
Planowane wystąpienia - potwierdzone (plan roboczy)
- Krystyna Sendlewska , Rybnicki Oddział NFZ 
?Świadczenia refundowane przez NFZ w zakresie środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych dla dzieci z zaburzeniami wzroku i słuchu? ok. 20 min.
- dr n. med. Grzegorz Pojda, lekarz okulista, Regionalna Faundacja Pomocy Niewidomych ?Problemy okulistyki dziecięcej a rokowania co do widzenia w przyszłosci? ok. 45 min. 
- mgr Agata Grzegorzewska, tyflopedagog, Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym   ?Rehabilitacja wzroku jako nieodłączny element terapii dziecka z wieloraką niepełnosprawnością? ok. 40 min. 
- mgr Małgorzata Karga, instruktor SI, terapeuta NDT-Bobath "Znaczenie stymulacji sensomotorycznej w rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzących" - ok.45 min
"Zintegrowane Treningi Słuchowe jako narzędzie terapeutyczne dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, wzrokowego oraz z deficytami integracji sensorycznej" - ok.45 min. 
- dr Anna Przekoracka - Krawczyk, optometrysta, Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu
?Trening wzrokowo-motoryczny w terapii zaburzeń widzenia obuocznego? - ok.45 min. 
- mgr Barbara Kasica, psycholog, logopeda, surdopedagog, koordynator Fundacji ?ORANGE? ?Dżwięki Marzeń? na terenie Śląska
?Diagnoza i etapy rehabilitacji pacjenta po wszczepieniu implantu ślimakowego? - ok.45 min.
- dr Olga Przybyła, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, językoznawca, logopeda, terapeuta SI
  i mgr Katarzyna Kasica, fizjoterapeuta, dietetyk, logopeda, terapeuta SI
?Teoria niedosłuchu centralnego - VAV Program (Vestibular Auditory Visual Program)? - ok. 45min.
- mgr Katarzyna Rychetski, logopeda, instruktor treningu słuchowego Johensena
?Zaburzenia przetwarzania słuchowego i nadwrażliwość słuchowa w treningu indywidualnejstymulacji słuchu metodą Johensena IAS? - ok. 45-60min.
- dr n.med. Robert Gwinner, otolaryngolog
?Program Powszechnego Przesiewowego Badania Słuchu u Noworodków? oraz Wczesne wykrywanie niedosłuchu u dzieci? -ok. 45 min.
Zapisy zostaną uruchomione po wakacjach i będą sie odbywać na stronie internetowej OWI Żory  www.owi.zory.pl
Serdecznie zapraszamy!