Uchwała z dn. 22.10.2011r.

21 października 2011

Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej z dnia 22. 10. 2011 r.
dotycząca uczestniczenia w kursach SI I i II stopnia pedagogów przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej osoby posiadające tytuł magister, licencjat lub technik z zakresu pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej zostają dopuszczone do uczestnictwa w kursach SI I i II stopnia organizowanych pod auspicjum w/w Towarzystwa.


Zarząd
Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej