Informacja i gratulacje

11 grudnia 2011

Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej informuje, że pani Liliana Klimont Senior Instruktor SI PTIS uzyskała tytuł instruktora metody NDT-Bobath zgodnie z wymaganiami EBTA.
GRATULUJEMY! Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w szkoleniu przyszłych terapeutó metody SI i NDT-Bobath.
W imieniu Zarządu PTIS
Magdalena Szczepara- Fabian