Konferencja nt. wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

21 listopada 2013
Konferencje są organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Dnia 28 listopada br. wspomniana konferencja odbędzie się w Częstochowie, a 29 listopada w Bielsku- Białej. Na obu tych konferencjach zostanie przedstawiony wykład pt. Integracja sensoryczna w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a wśród uczestników rozprowadzone zostaną ulotki Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.