Informacja

19 stycznia 2014

Pragniemy poinformować członków, iż Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej wraz z Polskim Towarzystwem Logopedycznym obejmie patronatem powstającą na Śląsku naukową publikację pt.: "Zmysły w komunikacji".
Będzie to zbiorowa praca lekarzy i terapeutów. Wśród osób współtworzących tę pozycję znajdą się m.in.: okuliści, audiolodzy, neurolodzy dziecięcy, neurologopedzi, oligofrenopedagodzy.
Jeden z rozdziałów tej publikacji zostanie poświęcony koncepcji SI, którego autorem będzie mgr fizjoterapii Magdalena Szczepara-Fabian (terapeuta SI i NDT-Bobath).