Zapisy na warsztaty-szkolenia.

28 września 2015
Serdecznie zapraszamy na dwa warsztaty-szkolenia. Szczegółowe informacje w zakładce Warsztaty SI. 1. Leczenie biomedyczne i dietetyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. 2. Podstawy diagnostyki zaburzeń układu wzrokowego oraz rola terapii widzenia w interdyscyplinarnym procesie usprawniania funkcji organizmu oraz przezwyciężania trudności szkolnych u dzieci.