Krótka notatka o działalności PTIS

8 grudnia 2015

Miło nam poinformować, iż przedstawiciel naszego środowiska terapeutów SI
mgr Magdalena Szczepara-Fabian Prezes PTIS uczestniczył jako jeden z współprowadzących
w kursie specjalizacyjnym dla pediatrów kończących specjalizację z zakresu neurologii dziecięcej.
Kurs odbył się w dniach 16-19 listopada br. na Klinice Pediatrii i Neurologii
Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Podczas spotkań z medykami poruszona została m.in. tematyka zaburzeń
przetwarzania sensorycznego (definicja, diagnoza, podstawowe zasady terapii
oraz prawdopodobne czynniki ryzyka).