Nowy Zarząd PTIS na lata 2024-2026

15 maja 2024

11.05.2024r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, na którym zakończył kadencję Zarząd PTIS w składzie:

Iwona Palicka, Dagmara Nowak, Anna Konik-Świec, Aleksandra Światowska, Barbara Chrustek-Kusz oraz Komisja Rewizyjna: Agnieszka M.Samuś, Kamilla Zawadzka, Renata Barczak-Piklikiewicz

Dziękujemy za pracę na rzecz PTIS

Został powołany nowy Zarząd PTIS w składzie:
Iwona Palicka - Prezes PTIS
Barbara Witkowska - Wiceprezes PTIS
Aleksandra Światowska - Skarbnik PTIS
Anna Katarzyna Bagińska - Sekretarz PTIS
Wojciech Kozłowski - Członek Zarządu PTIS ds.Promocji i Reklamy.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Anna Parakiewicz
Aleksandra Michalska
Bogna Błachowiak

Serdecznie gratulujemy nowemu Zarządowi i życzymy owocnej kadencji 2024-2026