27-28.07.2024 Poznań Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych. Szkolenie wyłącznie dla terapeutów Integracji Sensorycznej.

2 czerwca 2024
27-28.07.2024 Poznań
Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych.
Szkolenie wyłącznie dla terapeutów Integracji Sensorycznej.
WERSJA HYBRYDOWA:
-20 miejsc stacjonarnych, miejsce: Poznań, ul.Oliwska 14, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka.
-30 miejsc online w czasie rzeczywistym na platformie ZOOM
 
Cena:
*wersja stacjonarna: dla członków PTIS 900 brutto, dla pozostałych osób 1000 zł brutto
*wersja online: dla członków PTIS 800 zł brutto, dla pozostałych osób 900 zł brutto
Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/oyAbrsSNd4ssYkgT8
Dla osób, które zaznaczyły pole "wersja online" link do Zoom zostanie przysłany po odnotowaniu wpłaty.
Wpłaty do 20.07.2024 na konto: 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142
Rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje przepadkiem wpłaty.
-------------------------------------------------------------------------
DZIEŃ I. godz.10-17.00
• Przypomnienie klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
• Przypomnienie zasad prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4.roku życia
• Pokaz praktycznego stosowania procedury Obserwacji Klinicznej
• Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
• Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
• Pokaz praktycznego stosowania Testów Południowo-Kalifornijskich
• Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków
DZIEŃ II. godz.9-14
• Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
• Ocena dziecka poniżej 4.roku życia
• Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
• Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego: kiedy profil sensoryczny, kiedy opis zaburzeń?
• Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy
• Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)
 
Prowadząca:
Iwona Palicka
Doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii (obszar zainteresowań: neuropsychologia rozwojowa), terapeuta metod neurorozwojowych (Integracji Sensorycznej, INPP, Bilateralnej Integracji, JohansenIAS),
specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, Praktyk Terapii Traumy rozwojowej w modelu Somatic Experiencing SE®, NARM™, SOMA-Embodiment™oraz Brainspotting; wykładowca akademicki, trener; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.
 
RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

Warunki uczestnictwa: