9-10.03.2024 WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ: BASIA I ALEKSANDRA „BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI” + "WARSZTAT WSPARCIA TERAPEUTY SI W PRACY Z MAŁYM DZIECKIEM"

11 stycznia 2024

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ: BASIA I ALEKSANDRA „BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI” + "WARSZTAT WSPARCIA TERAPEUTY SI W PRACY Z MAŁYM DZIECKIEM"

Data: 9-10.03.2024 Miejsce: Centrum Terapii i Rehabilitacji SENSIS, Bydgoszcz, ul.Orla 47

Cena:
* CAŁOŚĆ 2 DNI - cena 900zł (członkowie PTIS), 1000zł (pozostali terapeuci)
* Warsztat 9.03.2024 B.Witkowska „BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI” - cena 550zł (członkowie PTIS), 650zł (pozostali terapeuci)
* Warsztat 10.03.2024 A.Michalska „WARSZTAT WSPARCIA TERAPEUTY SI W PRACY Z MAŁYM DZIECKIEM” - cena 550zł (członkowie PTIS), 650zł (pozostali terapeuci)

Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/bjtAB5AwvzKeWx827

WARSZTAT 1. sobota 9.03.2024
BASIA WITKOWSKA: WARSZTATY PRAKTYCZNE „BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI”
10 godzin dydaktycznych, godz.zajęć: 9:30-17:00
Praca na sprzętach, praca w parach. Minimum teorii dla przypomnienia

PLAN:
1. Praca z dzieckiem z zaburzeniami modulacji przedsionkowej oraz zaburzeniami ruchu o bazie sensorycznej (zaburzenia posturalne, dyspraksja)
* Przypomnienie zasad rozpoczynania terapii w zależności od rozpoznania.
* Praca na sprzętach, doświadczenia własne, zasady bezpieczeństwa.

2. Specyfika terapii si w zespołach klinicznych
* Klasyfikacje GMFCS i etiologia mózgowego porażenia dziecięcego.
* Zaburzenia sensoryczne pierwotne i wtórne, jako deprywacja sensoryczna wewnętrzna.
* Pozycjonowanie i bezpieczeństwo pracy z dzieckiem z zaburzeniami neurologicznymi na sali SI

Prowadząca: mgr Barbara Witkowska – Rekomendowany Wykładowca PTIS, pedagog rewalidacji/ terapeuta integracji sensorycznej/terapeuta usprawniania ruchowego/ terapeuta wwrd/ terapeuta ręki/ doktorantka Akademii Kujawsko-Pomorskiej

WARSZTAT 2. niedziela 10.12.2023
ALEKSANDRA MICHALSKA„WARSZTAT WSPARCIA TERAPEUTY SI W PRACY Z MAŁYM DZIECKIEM”
10 godzin dydaktycznych, godz.zajęć: 9:30-17:00

ZAGADNIENIA:
1. Rozwój ruchowy małego dziecka 0-3r.ż. Czerwone flagi. Ocena jakościowa.
2. Specyfika obserwacji zaburzeń przetwarzania sensorycznego małego dziecka.
3. Wsparcie systemowe terapii z małym dzieckiem.
4. Dieta sensoryczna dla dziecka małego.
5. Terapia si małego dziecka- obserwacja zaproszonego dziecka

Prowadząca: Aleksandra Michalska – Rekomendowany Wykładowca PTIS/ fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath/ terapeuta Vojty/ terapeuta SI/ doktorantka Akademii Kujawsko-Pomorskiej

Wpłaty: konto PTIS 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142, w zależności od wybranego modułu. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do do 2.03.2024.

Warunki uczestnictwa: