BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI warsztaty praktyczne

14 czerwca 2023
31.07-1.08.2023 Poznań
WARSZTATY PRAKTYCZNE „BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI”
16 godzin dydaktycznych.
Praca na sprzętach, praca w parach.
Minimum teorii dla przypomnienia, maksimum praktyki.
 
Godz.zajęć:
I.dzień 10.00-17.00
II.dzień 9.00-15.00
 
Miejce: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań, ul.Oliwska 14
 
Plan:
Dzień 1.
PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI MODULACJI PRZEDSIONKOWEJ ORAZ ZABURZENIAMI RUCHU O BAZIE SENSORYCZNEJ (ZABURZENIA POSTURALNE, DYSPRAKSJA)
a. Przypomnienie zasad rozpoczynania terapii w zależności od rozpoznania.
b. Konstruowanie planu terapii w zależności od rozpoznania.
c. Praca na sprzętach, doświadczenia własne, zasady bezpieczeństwa.
 
Dzień 2.
SPECYFIKA TERAPII SI W ZESPOŁACH KLINICZNYCH
a. Definicje, klasyfikacje GMFCS i etiologia mózgowego porażenia dziecięcego.
b. Zaburzenia sensoryczne pierwotne i wtórne, jako deprywacja sensoryczna wewnętrzna.
c. Zespoły genetyczne w terapii SI.
d. Pozycjonowanie i bezpieczeństwo pracy z dzieckiem z zaburzeniami neurologicznymi na sali SI
e. Praca na sprzętach, doświadczenia własne
 
Prowadząca:
mgr Barbara Witkowska – Rekomendowany Wykładowca PTIS
pedagog rewalidacji/ terapeuta usprawniania ruchowego/ terapeuta wwrd/ terapeuta ręki/ doktorantka Akademii Kujawsko-Pomorskiej
 
Cena:
*wersja stacjonarna: dla członków PTIS 800zł brutto, dla pozostałych osób 850 zł brutto
 
Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/Z76sjFQMBC8Ny2uS8
 
Wpłaty: konto PTIS 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 20.07.2023.
Rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje przepadkiem wpłaty.
 
RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

Warunki uczestnictwa:

Warsztaty wyłącznie dla terapeutów Integracji Sensorycznej