Poznań 17.03.2024r.: WARSZTATY PRAKTYCZNE: Responsywny terapeuta SI w pracy z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi

28 stycznia 2024
"Responsywny terapeuta SI w pracy z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi"

8 godzin dydaktycznych.

Data: 17.03.2024r.
Godz.zajęć: 10.00-16.00
Miejce: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań, ul.Oliwska 14
 
Plan warsztatów :
1. Kiedy zaburzenia SI są głębszym problemem rozwojowym?
2. Problematyka diagnozy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
3. Wielospecjalistyczna współpraca.
4. Cztery sygnały efektywnej terapii-reakcji dziecka.
5. Wsparcie rodzica w procesie terapii.
 
Prowadzące:
mgr Barbara Witkowska - Rekomendowany Wykładowca PTIS, terapeuta SI, pedagog rewalidacji, terapeuta usprawniania ruchowego, terapeuta wwrd, terapeuta ręki, doktorantka Akademii Kujawsko-Pomorskiej
 
mgr Anna Bagińska - diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, provider JIAS, terapeuta ręki, neurorehabilitant C-eye, diagnosta ADOS-2, ukończone studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, psychotraumatologii i terapii zajęciowej, wykładowca akademicki, doktorantka Akademii Kujawsko-Pomorskiej.
 
Cena:
dla członków PTIS 550zł brutto, dla pozostałych osób 600zł brutto
 
Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/Q8qr6KoGjj62ZBxG6
 
Wpłaty: konto PTIS 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142
 
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 10.03.2024.
Rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje przepadkiem wpłaty.
 
RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

Warunki uczestnictwa:

Warsztaty wyłącznie dla terapeutów SI