WARSZTATY PRAKTYCZNE BASIA I WOJTEK "OCENA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I POSTAWY DZIECKA W KORELACJI Z ZABURZENIAMI SENSORYCZNYMI" + „BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI”

25 października 2023

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ: BASIA I WOJTEK "OCENA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I POSTAWY DZIECKA W KORELACJI Z ZABURZENIAMI SENSORYCZNYMI" + „BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI”

Data: 9-10.12.2023
Miejsce: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań; ul.Oliwska 14

Cena:
* CAŁOŚĆ 2 DNI - cena 900zł (członkowie PTIS), 1000zł (pozostali terapeuci) 
* Warsztat 9.12.2023 W.Kozłowski "OCENA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I POSTAWY DZIECKA W KORELACJI Z ZABURZENIAMI SENSORYCZNYMI" - cena 550zł (członkowie PTIS), 650zł (pozostali terapeuci)
* Warsztat 10.12.2023 B.Witkowska „BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI” - cena 550zł (członkowie PTIS), 650zł (pozostali terapeuci)
Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/hFGgWQDKQCYMNeGL9
 

WARSZTAT 1. sobota 9.12.2023

Wojtek Kozłowski "OCENA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I POSTAWY DZIECKA W KORELACJI Z ZABURZENIAMI SENSORYCZNYMI. Poprawne poruszanie się i tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym".

10 godzin dydaktycznych, godz.zajęć: 9:30-17:00

Praca na sobie, praca w parach.

ZAGADNIENIA:
1. Organizacja mięśnia, sterowanie ruchem, powięź, somatyka troszeczkę fizjologii.
2. Mechanoreceptory tkanki łącznej, furtka do zmiany napięcia mięśni szkieletowych. Co tak naprawdę wiemy o propriocepcji i jak wyliczyć moc ćwiczenia??!
3. Badanie ogólnej postawy,  na co zwracać uwagę - systemowa ocena kontroli stabilności postawy ciała.
4. Jak odróżnić hipermobilność stawową od obniżonego napięcia mięśniowego i jak to się przekłada na postawę dziecka?!
5. Wpływ zgryzu na narząd ruchu i postawę ciała. Od czego zacząć: ortodonta/logopeda/fizjoterapeuta/terapeuta_SI?!
6. Od stopy zaczyna się wszystko - jak wspierać rozwój postawy dziecka pracując ze stopą. (ćwiczenia)
7. Siad w literkę W i chodzenie na palcach.
8. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym a kinesiotaping. (prezentacja podstawowych aplikacji plastrów - ćwiczenie)
9. Jak poczuć siebie?! Rolowanie ciała w ujęciu mięśniowo-powięziowym. (ćwiczenia)
10. Propozycje stymulacji rozwój układu nerwowego na zasadzie tworzenia połączeń między półkulami mózgowymi za pomocą aktywności ruchowych i stymulacji dotykowych. (ćwiczenia).
11. Trening rozwojowy oparty na wytycznych z zakresu treningu siłowego progresywnego dla dzieci? Budowanie CORE w ujęcie fizjoterapeutyczne.
12. Mózg trzewny - drugi mózg. Jak zależność mózg-jelita wpływa na postawę posturalną dziecka.
13. Jak zachować naukowy sceptycyzm w przypadku kołderek i kamizelek obciążających, szczotkowania, piłek do siedzenia i innych form terapii.
14. Masaż sprzętowy pediatryczny - procedury i techniki fizjoterapeutyczne stymulujące zmysł dotyku i propriocepcji.
15. Ruch oczu organizuje ruch ciała.  (ćwiczenia)
16. Uświadamianie sobie części ciała, których nie jesteśmy świadomi, za pomocą tych części ciała, których jesteśmy świadomi (ćwiczenia).
17. Wykorzystanie komputera w procesie oceny postawy. (Arkusz kalkulacyjny oceny postawy oraz oprogramowanie dostępne na licencji ‘free’ do wykorzystania w procesie oceny postawy.)

Prowadzący: mgr Wojciech Kozłowski - fizjoterapeuta, instruktor sportu, terapeuta SI, terapeuta CST-SER Upledgera, rekomendowany Wykładowca i Superwizor PTIS

 

WARSZTAT 2. niedziela 10.12.2023

BASIA WITKOWSKA: WARSZTATY PRAKTYCZNE „BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI”

10 godzin dydaktycznych, godz.zajęć: 9:30-17:00

Praca na sprzętach, praca w parach. Minimum teorii dla przypomnienia, maksimum praktyki.

PLAN:

1.PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI MODULACJI PRZEDSIONKOWEJ ORAZ ZABURZENIAMI RUCHU O BAZIE SENSORYCZNEJ (ZABURZENIA POSTURALNE, DYSPRAKSJA)

  • Przypomnienie zasad rozpoczynania terapii w zależności od rozpoznania.
  • Praca na sprzętach, doświadczenia własne, zasady bezpieczeństwa.

2.SPECYFIKA TERAPII SI W ZESPOŁACH KLINICZNYCH

  • Klasyfikacje GMFCS i etiologia mózgowego porażenia dziecięcego.
  • Zaburzenia sensoryczne pierwotne i wtórne, jako deprywacja sensoryczna wewnętrzna.
  • Pozycjonowanie i bezpieczeństwo pracy z dzieckiem z zaburzeniami neurologicznymi na sali SI

Prowadząca:
mgr Barbara Witkowska – Rekomendowany Wykładowca PTIS, pedagog rewalidacji/ terapeuta integracji sensorycznej/terapeuta usprawniania ruchowego/ terapeuta wwrd/ terapeuta ręki/ doktorantka Akademii Kujawsko-Pomorskiej

 

Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/hFGgWQDKQCYMNeGL9
 
Wpłaty: konto PTIS 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142, w zależności od wybranego modułu.
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do  do 2.12.2023.
Rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje przepadkiem wpłaty.
 
                                                
RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

Warunki uczestnictwa:

Warsztaty wyłącznie dla terapeutów Integracji Sensorycznej