Konferencja naukowa

22 marca 2014

Termin konferencji: 12.04.2014 roku.

Organizatorami są:

- Wydział Pedagogiczny oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego i
Ustawicznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

- Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie

- Centrum Terapii egeo w Bydgoszczy

Organizacja:
koszt udziału w konferencji naukowej:
? - 30 zł od osoby,
- zwolnieni od opłaty są członkowie Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.
zapisy na warsztaty tematyczne:
? - termin do 28 marca 2014 roku,
- obowiązuje kolejność zgłoszeń maks. 25 osób,
- zgłoszenia przysyłać na e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl.

numer konta bankowego konferencji:
? - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pekao S.A. 81 1240 3493 1111 0010 1683 2492,
- płatność tytułem: ?opłata za konferencję?.

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY