Studia doskonalące dla terapeutów SI "Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3.roku życia"

DIAGNOZA I TERAPIA SI MAŁEGO DZIECKA DO 3 ROKU ŻYCIA

(studia specjalistyczne dla absolwentów studiów podyplomowych SI KPSW przy współpracy z PTIS)

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów podyplomowych Integracji sensorycznej realizowanych przez KPSW przy współpracy z PTIS w Warszawie, a także innych studiów podyplomowych z zakresu SI (po indywidualnym uzgodnieniu z dyrekcją CSP KPSW).

Celem studiów jest:
specjalistyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, na bazie ukończonych studiów podyplomowych SI, w obszarze wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 36 miesiąca zycia, czego efektem będzie przygotowanie słuchacza do pełnienia roli terapeuty malego dziecka

Blok teoretyczny
1. Podstawy neuropsychologii rozwojowej (neuropsycholog):
- rozwój ośrodkowego układu nerwowego
- zaburzenia neurorozwojowe
- wpływ czynników pre- i postnatalnych na rozwój OUN
- ?czerwone flagi? w praktyce psychologa dziecięcego
2. ?Czerwone flagi? w praktyce neurologa dziecięcego (lekarz neurolog dziecięcy)
3. Podstawowe informacje dotyczące wrodzonych zaburzeń rozwojowych i genetycznych (lekarz pediatra/genetyk)
4. Rozwój dziecka 0-12 m-cy, 12-24 m-ce, 24-36 m-cy:
- ruchowy (fizjoterapeuta)
- rozwój poznawczy, manualny i emocjonalno-społeczny (psycholog/neuropsycholog)
- mowy i komunikacji (logopeda/neurologopeda)
- rozwój sensomotoryczny (terapeuta SI)
5. Przypomnienie podstaw wiedzy o integracji sensorycznej ? rozwój systemów sensorycznych, klasyfikacja zaburzen
6. Przegląd metod oceny rozwoju psychoruchowego (MFDR, KORP, KSRD, KSRN, FORP)
Blok praktyczny - diagnoza
7. Rozwój sensomotoryczny dziecka 0-36 m-cy
8. Zasady diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego dziecka 0-36 m-cy ? ustalanie baseline/ profilu sensorycznego/diagnoza kliniczna
9. Zasady diagnozy małego dziecka z grup klinicznych (autyzm, zaburzenia genetyczne, mpdz, opóźniony rozwój psychoruchowy ? bez rozpoznania klinicznego)

Blok praktyczny - terapia
10. Zasady terapii niemowlęcia z zaburzeniami sensomotorycznymi
11. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z autyzmem
12. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z zaburzeniami genetycznymi
13. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z mpdz
14. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

szczegóły:

https://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-przygotowania-zawodowego-i-wspomagania-terapeutycznego/diagnoza-i-terapia-si-malego-dziecka