Studia doskonalące dla terapeutów SI "Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3.roku życia"

DIAGNOZA I TERAPIA SI MAŁEGO DZIECKA DO 3 ROKU ŻYCIA

(studia specjalistyczne przy współpracy z PTIS w Warszawie dla absolwentów studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej).

Adresatami studiów są: absolwenci studiów podyplomowych Integracji sensorycznej realizowanych przez Akademię Kujawsko-Pomorską przy współpracy z PTIS w Warszawie, a także innych studiów podyplomowych z zakresu SI (po indywidualnym uzgodnieniu z dyrekcją CSP AKP).

Celem studiów jest:

specjalistyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, na bazie ukończonych studiów podyplomowych SI, w obszarze wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 36 miesiąca zycia, czego efektem będzie przygotowanie słuchacza do pełnienia roli terapeuty malego dziecka

Blok teoretyczny
1. Podstawy neuropsychologii rozwojowej:
- rozwój ośrodkowego układu nerwowego (wykładowca: lekarz neurolog dziecięcy/neuropsycholog)
- zaburzenia neurorozwojowe  (wykładowca: psycholog/neuropsycholog)
- wpływ czynników pre- i postnatalnych na rozwój OUN (wykładowca: lekarz neurolog dziecięcy/neuropsycholog)
- czerwone flagi w praktyce psychologa dziecięcego (wykładowca: psycholog/neuropsycholog)
2. Czerwone flagi w praktyce neurologa dziecięcego (wykładowca: lekarz neurolog dziecięcy)
3. Podstawowe informacje dotyczące wrodzonych zaburzeń rozwojowych i genetycznych (lekarz pediatra/genetyk)
4. Rozwój dziecka 0-12 m-cy, 12-24 m-ce, 24-36 m-cy:
- ruchowy (wykładowca: fizjoterapeuta)
- rozwój poznawczy, manualny i emocjonalno-społeczny (wykładowca: psycholog/neuropsycholog)
- mowy i komunikacji (wykładowca: logopeda/neurologopeda)
- rozwój sensomotoryczny (wykładowca: terapeuta SI)
5. Przypomnienie podstaw wiedzy o integracji sensorycznej - rozwój systemów sensorycznych, klasyfikacja zaburzeń
6. Przegląd metod oceny rozwoju psychoruchowego (MFDR, KORP, KSRD, KSRN, FORP)

Blok praktyczny - diagnoza
7. Rozwój sensomotoryczny dziecka 0-36 m-cy
8. Zasady diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego dziecka 0-36 m-cy - ustalanie baseline/ profilu sensorycznego/diagnoza kliniczna
9. Zasady diagnozy małego dziecka z grup klinicznych (autyzm, zaburzenia genetyczne, mpdz, opóźniony rozwój psychoruchowy ? bez rozpoznania klinicznego)

Blok praktyczny - terapia
10. Zasady terapii niemowlęcia z zaburzeniami sensomotorycznymi
11. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z autyzmem
12. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z zaburzeniami genetycznymi
13. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z mpdz
14. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

szczegóły:

https://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-przygotowania-zawodowego-i-wspomagania-terapeutycznego/diagnoza-i-terapia-si-malego-dziecka