O kursach SI

Informujemy, iż dnia  10.03.2018 zarząd PTIS dokonał zmian programowych kursów SI organizowanych pod auspicjami PTIS, właczając do modelu wg A.J.Ayres elementy rozwinięte przez L.J.Miller.

Zmiany te spowodowane są koniecznością dostosowania szkoleń SI do różnic programowych w zakresie kształcenia poszczególnych specjalistów mogących wykorzystywać podejście integracji sensorycznej w praktyce klinicznej. 

GŁÓWNE ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WG PIERWOTNEGO MODELU AYRES (opracowanie M.Karga)
opracowane przez
PARHAM, COHN, SPITZER, KOOMAR, MILLER, BURKE, BRETT-GREEN, MAILOUX,
MAY-BENSON, ROLEY, SCHAAF, SCHOEN, SUMMERS;

 • Może być prowadzona wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną (terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, logopeda);
  - w Polsce kompetencje zawodowe różnią się od amerykańskich, dlatego   dopuszczamy do kursów SI,  w ślad za decyzją Violet Maas,  również inne grupy zawodowe, co pociąga za sobą dostosowanie programu szkoleń do ich potrzeb, przyp. Małgorzata Karga.
 • Ukierunkowana na rodzinę, oparta na pełnej diagnozie i interpretacji Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego  SPD (dawniej Zaburzeń SI), we współpracy z osobami ważnymi dla pacjenta, z przestrzeganiem etyki zawodowej,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa,
 • Zapewnienie aktywności  wielozmysłowych,
 • Zapewnienie aktywności  'w sam raz', prowokowanie 'somatosensorycznej reakcji adaptacyjnej'
 • Współpraca dziecka/pacjenta  przy wyborze, planowaniu aktywności,
 • Wspomaganie samodzielnej organizacji zachowania pacjenta,
 • Zapewnienie optymalnego poziomu pobudzenia,
 • Tworzenie atmosfery zabawy (motywacja, przyjemność),
 • Zapewnienie sukcesu ? sukces w aktywności jest  nagrodą samą w sobie,
 • Organizacja gabinetu w celu zwiększenia  zaangażowania pacjenta,
 • Tworzenie atmosfery zaufania, szacunku i bezpieczeństwa emocjonalnego pacjenta.

Staramy się, aby kursy SI organizowane pod auspicjami PTIS zapewniały optymalne przygotowanie terapeutów stosujących metodę SI w/w wytycznych.

Pragniemy wyjaśnić, iż w Polsce w ślad za działaniami Violet Maas dopuszcza się do uzyskania uprawnień terapeuty SI poza terapeutami zajęciowymi, fizjoterapeutami oraz logopedami również inne grupy zawodowe np. psychologów czy pedagogów. Nie mają oni jednak  wystarczającego przygotowania akademickiego z zakresu neurofizjologii oraz wiedzy o ruchu (jego rozwoju, jakości, nieprawidłowości,) zapewniającego odpowiednie i optymalne dla pacjenta stosowanie metody SI.