Wzory certyfikatów

Certyfikat I. stopnia

Certyfikat II. stopnia

 

 

Certyfikat I i II stopnia Kursu wydawany dla absolwentów studiów podyplomowych pod patronatem PTIS